Asociaţia „Grupul de acţiune Zona Luţ, Şar, Câmpie” s-a constituit ca organizaţie neguvernamentală, ca parteneriat privat la data de 24.04.2015, respectând principiile abordării LEADER, înfiinţată în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.

Grupul deserveşte un teritoriu rural cu o populaţie de 14 898 locuitori (conform INSSE 2011), fiind constituit din 8 comune, 22 de societăţi private, 2 societăţi civile şi o persoană fizică, grupul având în total 33 de parteneri. GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie deserveşte un teritoriu cu o suprafaţă totală de 390,43 km2, cu o densitate medie a populaţiei 37,26 locuitori/km2, având sediul în Comuna Batoş, localitatea sat Dedrad,  strada Principală nr. 47, din judeţul Mureş.

Cele 8 comune membre, care formează la ora actuală teritoriul acoperă porţiuni din 2 judeţe învecinate: Mureş şi Bistriţa-Năsăud, Comunele Batoş, Breaza, Fărăgău, Băla, Cozma, Crăieşti, Lunca aparţin judeţului Mureş şi comuna Urmeniş aparţine judeţului Bistriţa-Năsăud.

Implicarea autorităților publice locale este dată de necesitatea implementării unor proiecte de utilitate publică, proiecte cu impact economic, social, cultural și natural: oferirea de servicii către populația locală, valorificarea obiectivelor turistice aflate în proprietate publică, proiecte adresate educației, înființarea de centre multifuncționale pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale etc. răspunzând astfel obiectivelor SDL.

Parteneriatul public-privat „GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie” este un grup format în accepţiunea LEADER, din reprezentanţii partenerilor publici cu o pondere în total parteneriat de 24,24%, partenerii privaţi constituie o pondere de 66,67 %, societăţile civile reprezintă 6,06 % şi persoanele fizice 3,03 %.