Despre noi

Principalele obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie ale Grupului de acţiune Zona Luţ, Şar, Câmpie sunt:

OS 1. Creşterea competitivităţii produselor agricole la nivelul teritoriului. Acesta este cel mai important obiectiv specific, deoarece agricultura constituie ocupaţia de bază a populaţiei și este susținut prin măsura: M5/2A ”Soluţii inovative pentru o agricultură/ industrie alimentară competitivă”

OS 2.Asigurarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază care să permită dezvoltare socioeconomică.

 Partea de infrastructură este importantă în teritoriu deoarece aceasta constituie baza dezvoltării economice şi sociale a întregii comunităţi și este susținută prin măsura: M1/6B ”Dezvoltarea satelor din spaţiul Leader”.

OS 3. Diversificarea economiei rurale este susținută prin măsura M3/ 6A” Soluţii inovative pentru sprijinirea mediului Non-agricol” și măsura M8/6A ” Înființarea șau diversificarea activităților nonagricole”.

Acest obiectiv relevă atenţia concentrată asupra dezvoltării activităţilor din domeniul non-agricol la nivelul teritoriului, în vederea concentrării gradului de ocupare al populaţiei rurale în alte domenii decât agricultura.

OS 4. Promovarea tradiţiilor, a patrimoniului cultural şi istoric de pe teritoriul GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie.

Relevanța obiectivului 4 vine, nu doar din potențialul de valorificare al patrimoniului imaterial, ci și datorită rolului activ pe care îl are în conservarea și promovarea tradiţiilor, patrimoniului cultural și creșterea nivelului de apartenență al locuitorilor, respectiv promovarea coeziunii sociale. Acest obiectiv este susținut prin măsura: M2/6B ” Susținerea dezvoltării teritoriului prin organizare de evenimente”.

OS 5. Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, în special în rândul comunităților rrome marginalizate din teritoriu.

Obiectivul 5 este relevant datorită situației comunităților marginalizate, care deși nu sunt clasificate ca fiind HIGHPROB, se află în risc de excluziune și chiar segregare. Astfel, dezvoltarea unor proiecte care să faciliteze incluziunea lor socială este relevantă pentru teritoriu și va fi susținută prin măsura: M6/6B ” Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii societăţii civile”.

OS 6. Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu.

 Importanţa acestui obiectiv este dată de atenţia acordată la nivel european în vederea adoptării unor politici care să determine locuitorii zonelor Leader să acorde o atenţie deosebită protejării factorilor de mediu. Obiectivul este susținut prin măsura: M4/4C ” Ameliorarea si combaterea fenomenelor  naturale negative”.

OS 7. Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier este susținut prin măsura: M7/1C ” Transfer de cunoștințe”.

Prin acest obiectiv se propune încurajarea persoanelor din teritoriu să participe la cursuri, pentru dobândirea de noi cunoştinţe de specialitate, în vederea creşterii nivelului de profesionalism în desfăşurarea de activităţi economice.