Măsura M5/2A – Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă

Documente:
- Fisa Masurii M5_2A Soluții inovative pentru o agricultură, industrie alimentară competitivă
- Ghidul solicitantului M5 2A Solutii inovative pentru o agricultura -industrie alimentara competitiva
- Anexa 1a cerere de finantare pentru masura m5 2a corespondent sub-masura 4.1
- Anexa 1b cerere de finantare pentru masura m5 2a corespondent sub-masura 4.1 a
- Anexa-1c-Cerere-de-finanțare-investitii-privind-marketingul_procesarea-produselor-agricole-M5_2A_3A-corespondent-submăsura-4.2-iulie 2023
- Anexa_2a_Studiu_de_fezabilitate
- Anexa_2b_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M5_2A
- Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B
- Anexa_2.2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C
- Anexa 3aMetodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare
- Anexa 3bPotential productie vegetala
- Anexa 3cPotential productie zootehnica
- Anexa_4_areale_STP
- Anexa_5_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole
- Anexa 6a Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
- Anexa 6b Calculator_CodBunePracticiAgricole_1
- Anexa_7_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard
- Anexa_8_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII
- Anexa_9_Continut_PROIECT_cadru_infiintare_plantatie
- Anexa_10_Valori_costuri_standard_si_contributie_in_natura_sM4.1a
- Anexa-11-Declaratie-catre-GAL-privind-raportarea-platilor-efectuate-de-AFIR
- Anexa-12-Declaratie-privind-investițiile-similare-in_ultimii-3-ani
- Anexa_13_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate
- E1L-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-metodologea-de-verificare_M5_2A-corespondent 4.1
- E1L-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-metodologia-de-verificare_M5_2A-corespondent SM 4.1a
- E1L-Fisa-de-verificare-a-conformitatii-si-metodologia-de-verificare_M5_2A_3A-corespondent-SM-4.2-iulie 2023
- E2L-Fisa-de-verificare-a-eligibilitatii-si-metodologia-de-verificare-M5_2A_3A-corespondent-SM-4.2-iulie 2023
- E3L-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie_M5_2A_3A-corespondent-SM-4.2-iulie 2023
-